17 maart 2020

Telefonische Contactlijn

Overloon, 17-3-2020

Beste leden,

Lente, met zon, ontluikende natuur en weer naar buiten willen.

Maar het coronavirus is sterker dan wij zouden willen. Het besmettingsgevaar dwingt ons voorlopig zoveel mogelijk binnen te blijven, fysieke afstand van elkaar te houden en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

“TELEFONISCHE CONTACTLIJN” voor leden KBO Overloon

Wij als KBO Overloon hebben alle activiteiten vanwege het coronavirus afgelast totdat de situatie normaliseert. Daarmee leven we op een eilandje. We zijn overvallen door het coronavirus en hebben allen een eigen verantwoordelijkheid om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Het zal niet voor alle leden makkelijk zijn, de weg hierin te vinden. Meerderen zullen alleen zitten en er staat niet zomaar bezoek op de stoep. Mogelijk rijzen er vragen of is er behoefte aan even een luisterend oor.

Wij als bestuur KBO Overloon realiseren ons dit terdege. We willen graag in de periode dat onze activiteiten zijn afgelast en daardoor de sociale contacten verminderen, als bestuur klaar staan, met een telefonische contactlijn voor wie dit wenst. “We denken graag met u mee”.

 

Het bestuur KBO Overloon

0478 – 641444   Jacqueline Cremers-Welles

0478 – 641840   Wil Philipsen

0478 – 642101   Henk Weerts

0478 – 641846   Maria Muijsers-Roosen

0478 – 641719   Christine Hendriks-Arts

0478 – 641580   Suzan van den Munckhof-Kremer

0478 – 642166   Fred School

0478-640125   Jan Lamers (Ouderenadviseur KBO Overloon)