1 mei 2020

Bijdrage WMO

Tijdelijk geen eigen bijdrage Wmo

Veel hulp die mensen thuis krijgen via de gemeente (uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) is vanwege corona gestopt of verminderd. Denk aan de huishoudelijke hulp die niet meer kan of mag komen. De minister van VWS heeft daarom besloten dat mensen in april en mei 2020 de eigen bijdrage voor de Wmo van maximaal 19 euro per maand niet hoeven te betalen. De minister beslist op een later moment wanneer de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-cliënten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang betalen wel gewoon de eigen bijdrage Wmo. Hun hulp en/of ondersteuning loopt namelijk gewoon door.

Uw eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), meestal veel meer dan 19 euro, loopt wél door. Wanneer u vanwege corona veel minder zorg of hulp krijgt kunt u contact opnemen met het CAK en overleggen of uw eigen bijdrage aangepast kan worden. Als u meer zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAK (dat de rekeningen stuurt): klik hier. U kunt ook bellen met KBO-Brabant of een e-mail sturen naar mpette@kbo-brabant.nl.