30 augustus 2020

Senioren en Veiligheid

Maak het ze niet te makkelijk!

 

Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren over criminele prakijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp. Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.

Wat kunt u in de maand september verwachten

  • In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
  • Elke week wordt een ander thema behandeld:

o Week 36 (1/9 t/m 7/9) : Meekijken bij pinnen    Klik hier

o Week 37 (8/9 t/m 14/9) : Babbeltrucs      Klik hier

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) : Phishing

 

  • Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38);
  • Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze webinars geplaatst.
  • Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan de onderwerpen;

 

 

Via websites (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als van betrokken partijen, worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun eigen kanalen, zowel fysiek als digitaal: ouderenbonden, politie, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Veilig internetten, banken, de telecomsector en ruim 100 gemeenten.

Daarnaast vindt elke dinsdag om 10.30 uur op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl een rechtstreeks te volgen webinar plaats, gepresenteerd door Catherine Keyl. Een panel van inhoudelijk experts bespreekt dan het thema van die week. Deze webinars zijn later nog na te kijken. Klik hier om de webinars te bekijken.

 

 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp. Heen u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbobrabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-64440