5 oktober 2020

Actie Anthurium Dag van Ouderen

Wat aandacht krijgt, groeit!

In de maand oktober staat binnen onze seniorenvereniging de “Dag van Ouderen”centraal.

Een dag, dit jaar 8 oktober, waarop we elkaar gastvrij zouden ontmoeten en wij u zo graag  van harte welkom zouden heten. Het blijft echter een vreemde tijd met het coronavirus in ons midden, waardoor het contact met elkaar in groter groepsverband nog steeds lastig blijft. Hoe blijven we toch in contact met elkaar? Wij als bestuur willen deze “Dag van Ouderen” niet ongemerkt voorbij laten gaan en met een gastvrij gebaar, extra aandacht schenken aan u als lid. Daarom brengen wij naast onze Nieuwsbrief van oktober, graag een bloemetje voor u mee. We kozen voor de anthurium, die symbool staat voor gastvrijheid. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort toch ook weer in een of andere vorm, anders dan normaal, ontmoeten.

“ U bent altijd welkom!”

Met de Bellijn van onze bestuursleden blijven wij ook bereikbaar, voor een praatje, vraag of tip.

Voorzitter Jacqueline Cremers