3 maart 2021

Jaarvergadering 2021

ALGEMENE JAAR VERGADERING VERPLAATST

Secretariaat: W. Philipsen

Postadres: d’n Hof 28

5825 KZ Overloon

Tel.06-34992950

Email: wilphilipsen@hotmail.com

Beste KBO leden,

Zoals u zult begrijpen zal de Algemene Ledenvergadering, welke gepland staat op 18 maart, niet doorgaan. Gezien de huidige omstandigheden zal het onmogelijk zijn deze te houden.

Daarom heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar donderdag 27 mei aanstaande in de hoop dat we elkaar dan weer als vanouds. Deze datum blijkt niet haalbaar te zijn. Het Bestuur heeft daarom besloten om de Algemene vergadering te verplaatsen naar de maand september 2021,in de hoop dat we elkaar dan weer als vanouds en indien nodig met de vereiste voorzorgsmaatregelen fysiek kunnen ontmoeten 

De jaarstukken zullen tegen die tijd op de website te zien zijn. De uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering ontvangt u begin mei 2021.

Overloon,  24 februari 2021

Jaarverslag 2020

Namens het bestuur

 

Wil Philipsen

Secretaris KBO Overloon.