19 maart 2021

Info van uit bestuur

KBO  OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN vanaf 24 maart 2021

Agenda

Vanwege het coronavirus zullen tot 1 mei alleen die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat het kan.

 

Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden.

De website van KBO Overloon vindt u als u in de adresbalk bovenin het volgende typt:

http/www.kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenliggend streepje niet)
Belastingservice KBO-Overloon belasting jaar 2020

Voor het jaarlijks invullen van de belastingaangifte kunnen senioren, ook niet leden, een beroep doen op onze deskundige vrijwilligers. Zij vullen de belastingformulieren in voor senioren, die een AOW-uitkering ontvangen al dan niet met een klein aanvullend pensioen. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. De hulpvrager vergoedt wel de gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten aan de belastinginvuller. De onkostenvergoeding is vastgesteld op € 12,– per adres.

Geheimhouding

De belastinginvuller moet zich houden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De verstrekte informatie mag alleen gebruikt worden voor het daartoe bestemde doel.

 

Belastingservice KBO-Overloon:

Coen Hofmans  641613

Henk Weerts     642101

Jan Lamers       640125

 

Algemene Ledenvergadering

 

Zoals u weet is de Algemene Ledenvergadering, welke gepland stond op 18 maart, niet doorgegaan. Gezien de huidige omstandigheden was het onmogelijk deze te houden.

Daarom heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar donderdag 27 mei aanstaande in de hoop dat we elkaar dan weer als vanouds en indien nodig met de vereiste voorzorgsmaatregelen fysiek kunnen ontmoeten.

De jaarstukken zullen tegen die tijd op de website te zien zijn. De uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering ontvangt u begin mei.

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april.

Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing.

Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV.

Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden gepresenteerd. Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen.

Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod.

Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt!

U kunt de webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl:

–      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing;

–      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig internetten.

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars terugkijken.

Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u uitkomt.