Swogb voorziet in op ouderen gerichte cursussen met één cursist per docent:

Computercursussen

Inloopspreekuur

Het KBO-huiskamerproject wil het gebruik van de computer in het algemeen ook bevorderen. U kunt hiervoor elke laatste woensdagochtend van de maand een beroep doen op enkele vrijwilligers die u helpen problemen op te lossen. Ook kunt u terecht voor advies.
Kom niet voor niets, maak een afspraak met bv. Han: Telefoon: 0478-641 723.