INFO  KBO OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN vanaf 1 april

 

 

Agenda

 

Vanwege het coronavirus heeft het bestuur van KBO Overloon besloten tot nader bericht bijeenkomsten en activiteiten geen doorgang te laten vinden. Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten!

De website van KBO Overloon is als u in de adresbalk bovenin het volgende typt:

http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)

 

__________________________________________________________________

Vrijwilligersdag

Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar wederom gegroeid. Helaas zullen we voorlopig op de beloofde vrijwilligersdag, die op 4 april gepland stond, moeten wachten.

Deze “dank jullie wel” middag moeten we ook vanwege het coronavirus opschuiven.

Door ons als bestuur (zien we)wordt jullie inzet voor meerdere activiteiten en deelnemende leden zeker opgemerkt. We zien wat voor een plezier dat met elkaar teweeg brengt. “Samen is zoveel leuker!” Beste vrijwilligers, toch alvast via deze weg: Dank jullie wel! Jullie horen zeker nog van de vrijwilligersdag, zodra samenkomen weer mogelijk is.

 

“TELEFONISCHE CONTACTLIJN”

Wij als KBO Overloon hebben alle activiteiten vanwege het coronavirus afgelast totdat de situatie normaliseert. Daarmee leven we op een eilandje.

Het zal niet voor alle leden gemakkelijk zijn, de weg hierin te vinden. Meerderen zullen voor langere tijd alleen zitten en er staat niet zomaar bezoek op de stoep. Mogelijk rijzen er vragen of is er behoefte aan even een luisterend oor.

Wij als bestuur KBO Overloon realiseren ons dit terdege. We willen graag in de periode dat onze activiteiten zijn afgelast en daardoor de sociale contacten verminderen, als bestuur klaar staan, met de telefonische contactlijn voor wie dit wenst. “We denken graag met u mee”.

Het bestuur KBO Overloon

0478 – 641444   Jacqueline Cremers-Welles

0478 – 641840   Wil Philipsen                          

0478 – 642101   Henk Weerts

0478 – 641846   Maria Muijsers-Roosen

0478 – 641719   Christine Hendriks-Arts

0478 – 641580   Suzan van den Munckhof-Kremer

0478 – 642166   Fred School

0478 – 640125   Jan Lamers (ouderenadviseur)

 

Op bedevaart naar Smakt                                                      

 

Zoals ieder jaar gaat de KBO Overloon in de maand maart, Jozef maand,

op bedevaart naar de Smakt. Meerdere KBO’s uit de directe omgeving

sluiten hierbij aan. De weg daar naartoe kan op vele manieren: wandelen, op de fiets of per auto. Dit jaar waren er 18 enthousiaste mensen die graag deze pelgrimstocht te voet wilden afleggen. Op de heenweg waren de weergoden ons goed gezind en kwamen wij dus droog aan bij het pelgrimshuis. Op de pauzeplaats in het bos werd iedereen verrast met een warm kopje koffie of thee. Er werd een korte overdenking uitgesproken die betrekking had op de wandeltocht.

Welk pad kies je in je leven? Welke keuzes maak je, en hoe ga je hier dan mee om? Hierbij werd ook even de link gelegd naar alle vluchtelingen wereldwijd. Zij hebben ook een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een beter leven zonder angst en oorlog.

De H.Mis in de kapel werd voorgegaan door Pater Ruud Willemsen. Het thema was enerzijds vrijheid (75 jaar bevrijding) en anderzijds het vluchten voor geweld en oorlog. Ook Jozef en Maria werden door “de Engel” gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten, omdat Herodus op zoek was naar de pasgeboren Jezus.

Onze 75 jarige bevrijding werd herdacht door 2 schoolkinderen uit Maashees. Zij lazen 2 mooie gedichtjes voor over wat het voor hen betekent om vrij te zijn.

Na de viering volgde een gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Ook een bezoekje aan de Sint Jozefkapel voor een intentie of persoonlijk gebed hoort bij deze bedevaart.

Het was een mooie zinvolle middag en wie weet gaan we met z’n allen volgend jaar weer naar de Smakt.

 

Een pelgrim Ans Hovens

 

Maatregelen SWOGB

  • Alle SWOGB groepsactiviteiten zijn opgeschort tot nader bericht.
  • De diensten zoals Tafeltje Dekje, blijven we aanbieden. Mocht u, door de RIVM genoemde, klachten hebben, annuleer dan de afspraak en breng de aanvrager/cliënt direct op de hoogte.

 

 • Voor nadere informatie zie de website van SWOGB: https://www.swogb.nl/

 

Regionale Seniorenbeurs 17 en 18 april 2020 geannuleerd.

Het bestuur van Kring Land van Cuijk heeft moeten besluiten genoemde beurs vanwege het Coronavirus niet door te laten gaan.

 

Uitstel belastingaangifte 2019 mogelijk tot 1 september.

De belastingadviseurs van KBO Afdeling Overloon kunnen en mogen momenteel niet naar de ouderen toe om de belastingaangifte van 2019 in te vullen, dit door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het Coronavirus en de genomen maatregelingen door de overheid.

Wij wijzen u erop dat u uitstel aan kunt vragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2020. Bij fiscaal partnerschap moet voor beide partners apart uitstel aangevraagd worden. De belastingadviseur wil dit graag voor u doen, u dient er dan voor te zorgen dat de adviseur uw machtigingscode ontvangt. Bel uw belastingadviseur eerst op, voordat u actie onderneemt en maak telefonisch een afspraak.

 

Mocht u zelf uitstel aan willen vragen, dan kan dit via de belasting telefoon:

 • Bel de belasting telefoon 0800-0543.
 • In het keuzemenu kiest u voor optie 3 als u uitstel wilt voor de belastingaangifte 2019.
 • Toets het burgerservicenummer in voor degene voor wie u uitstel vraagt en sluit af met een hekje. Dit burgerservicenummer vindt u in uw paspoort of rijbewijs.
 • Kies optie 1 voor uitstel belasting aangifte 2019
 • Het burgerservicenummer wordt herhaald. Bevestig dit door op 1 te toetsen.
 • Uw aanvraag is verwerkt. Degene voor wie uitstel is aangevraagd, ontvangt een bevestigingsbrief.

 

Dit is een vervelende situatie, maar de gezondheid en de veiligheid van eenieder gaat boven alles. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur. De namen en telefoonnummers van de belastingadviseurs kunt u vinden in de info van KBO Afdeling Overloon.

 

 

 

                                                                                                                                                    10 maart 2020

 

Beste vrijwilligers, docenten en coördinatoren van SWOGB groepsactiviteiten,

Via alle nieuwsberichten is iedereen ongetwijfeld geïnformeerd over de dreiging en de mogelijke gevolgen van het besmettelijke Corona virus.

Het advies van het RIVM gaf tot op dit moment voor de SWOGB geen aanleiding om maatregelen te treffen. Gisteren en met name dinsdagmiddag 10 maart zijn de adviezen en met name voor Noord Brabant verder aangescherpt. Er wordt geadviseerd voorlopig zo min mogelijk activiteiten te bezoeken en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Zeker in Noord Brabant blijkt de concentratie van besmetting behoorlijk hoog te zijn.

Met dit gegeven en om onnodig risico te nemen, heeft het bestuur van SWOGB het navolgende besloten:

 • Per direct worden alle SWOGB groepsactiviteiten opgeschort tot nader bericht. We verzoeken u dringend de deelnemers van de activiteiten, zo spoedig mogelijk te informeren.
 • Zodra de situatie normaliseert en de activiteiten weer kunnen starten, ontvangt u hiervoor tijdig bericht.
 • De in rekening gebrachte kosten voor de gemiste activiteiten zullen nadien

verrekend worden.

 • De diensten blijven we aanbieden. Mocht u, door de RIVM genoemde, klachten hebben, annuleer dan de afspraak en breng de aanvrager/cliënt direct op de hoogte.
 • Betreft het een hulpdienst, bijvoorbeeld vervoer, informeer dan ook de coördinator. Misschien kan iemand anders de dienst overnemen.

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

Wij verwachten dat u begrip heeft voor dit besluit.

 

 

Vriendelijke groet,

Frans Brienen

 

Afgelast

 

Vrijwilligersdag KBO Overloon

 

De vrijwilligersdag van KBO Overloon zal niet, zoals in de jaarplanning aangegeven, op 16 mei, maar op 4 april 2020 plaatsvinden. We willen dan graag alle leden die het afgelopen jaar voor de vereniging klaarstonden bedanken voor hun inzet. De uitnodiging en nadere informatie volgt.

 

Seniorenwandeling

 

Donderdag 19 maart 2020 organiseren KBO en IVN samen een seniorenwandeling door de Oeffelter Meent.

De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de tennisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25 ).

We wandelen door de Oeffelter Meent door de weilanden naar de Maas. Vervolgens gaan we richting Oeffeltse Raam en langs de Raam weer terug naar het startpunt.

 

De Meent, ontstaan na de laatste ijstijd, bestaat tot op grote diepte uit zand en grind. Verder naar de Maas toe bestaat de Meent uit betere gronden en goede weilanden.

Vroeger heette de Meent het Gemeentebroek of het Broek . Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was de Meent een gemeenschappelijke weide waar de boeren hun vee tegen betaling in konden scharen. De inwoners van Oeffelt konden gratis zand en klei halen voor eigen gebruik. Op 16 mei 1980 is de Meent aangewezen als beschermd natuurgebied en maakt het onderdeel uit van Natura 2000. Er komen veel bijzondere bloemen en planten voor o.a. de kruisdistel, liggende klaver, gestreepte klaver, grasklokje en nog veel meer.

 

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden wandel dan mee.

 

Datum:           Donderdag 19 Maart 2020.

Tijd:               13.30.uur.  De wandeling start in Oeffelt op de parkeerplaats tennisvelden.

Vertrek :         In Overloon bij de Pit om 13.00 uur.

 

De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

Inlichtingen: Christien Hendriks KBO 0478-641719 of 06-13180710

                         Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06- 11115514

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.