KBO  OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN vanaf 7 oktober 2020

 

Agenda

 

Vanwege het coronavirus zullen tot 1 november alleen die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat het kan.

 

Op dinsdagmiddag 6 en 20 oktober “Op de Pedalen”. Vertrek om 13.30 vanaf De Pit.

 

Op woensdagmorgen om 9.30 uur tot 12.00 uur koersbal in de Blauwe Zaal van De Pit. Nieuwe leden dienen zich aan te melden bij het bestuur.

 

Op woensdagmorgen starten we binnenkort weer met schaken in de foyer van De Pit.

Voor nadere informatie neem contact op met: Theo Hurkens  06-37307180 of Wil Philipsen  06-34992950.

Op woensdagmiddag Jeu de Boulen in de Raaijhal van 13.45 uur tot 16.00 uur.

 

Op vrijdagmiddag sporten onder leiding van de fysiotherapeuten Dhr. W. van Iersel en Dhr. R. Verschuren. Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur. In de Raaijhal van 14.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op vrijdagmiddag badminton in de Raaijhal van 15.00 uur tot 16.00 uur.

                                                                                            

——————————————————————————————————————————

Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden.

De website van KBO Overloon vindt u als u in de adresbalk bovenin het volgende typt:

http/www.kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenliggend streepje niet)

——————————————————————————————————————————

Steun KBO-Overloon financieel met Rabo ClubSupport

Breng uw stem uit in de periode 5 t/m 25 oktober !

 

Om onze activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig en vragen wij vaak een kleine bijdrage van de deelnemers. De bijdrage willen wij zo laag mogelijk houden, zodat iedereen deel kan nemen.

 

Met Rabo clubsupport investeert de Rabobank in de lokale leefomgeving, om al die verenigingen en clubs sterker te maken. In plaats van een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven, om zo de leefomgeving leefbaarder, aangenamer en eerlijker voor iedereen te maken.

 

Ben je lid van de Rabobank dan kun je jouw vereniging financieel ondersteunen door je stem uit te brengen op Rabo clubsupport. Met jouw stem bepaal jij mede waar het geld aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving. Vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020 kun je als Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favoriete vereniging. Met de code die je ontvangt kun je vijf stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan er maximaal twee op dezelfde stichting of vereniging mogen zijn. Elke stem is namelijk geld waard. Vorig jaar heeft deze actie ons ruim Euro 1.200,00 opgebracht door uw stemmen.

 

Hiermee worden, door ons als bestuur samen met de leden, weer passende en vernieuwende invullingen gezocht  voor ONTMOETING , ACTIVITEITEN en VOORLICHTING, om te voorkomen dat eenzaamheid toeslaat en senioren in een isolement terecht komen.

Mogen we ook dit jaar weer op uw stem rekenen? Onze dank!

 

Bestuur KBO-Overloon

 

  “Op de Pedalen”

 

We gaan weer fietsen!  Vanaf oktober gaan we op de dinsdagmiddag weer op pad, samen met “kersverse” begeleiders. Het zijn fietsers met ervaring, want zij staan geregeld op de pedalen en kennen daardoor ook mooie routes in de regio.

 

Onze “kersverse” begeleiders zijn:

  • Jo van Gemert
  • Peter Borghs
  • Wim Nabuurs (Rondweg)
  • Jan Lamers (reserve)

 

Wij als bestuur hebben hen gevraagd om als nieuwe begeleiders, onze fietsers met hun ervaringen te laten kennismaken. Ze zijn enthousiast en ze staan in de komende (winter)maanden om beurten om de veertien dagen in de startblokken op het plein bij de Pit, om met fietsliefhebbers van onze vereniging de regio in te trekken. De tochten zullen variëren van 25 -30 tot 35 km en de ervaring zal leren wat prettige afstanden zijn. De pauzeplekken zijn voorlopig moeilijk in te plannen door coronaregels in de horeca. Voorlopig fietsen we de route aan een stuk en sluiten we af in de Pit  met een praatje over de tocht en met koffie/thee voor wie wil.

 

Hier is ook zeker een woord van dank op zijn plaats aan Rinus Keijsers en Harrie van der

Zanden die jaren het fietsen bij onze vereniging hebben begeleid.

De nieuwe begeleiders wensen we succes en samen met de fietsers fijne en gezellige tochten.

 

“Op de Pedalen”

Dinsdag 6 oktober vertrekken we onder begeleiding om 13.30 uur  vanaf het plein bij de Pit. Fiets je ook graag eens mee? Laat je verrassen en stap mee op de pedalen, want samen maakt het gezellig.

Het fietsrooster met de begeleiders, staat op de website en komt ook terug in de Nieuwsbrief en de INFO van KBO-Overloon.

Let op! Als de klok wordt verzet naar de wintertijd, dan vertrekken we vanaf dinsdag

27 oktober een half uur eerder, dus om 13.00 uur.

 

Volg voor recent nieuws over het fietsen onze website:

www.KBO-Overloon.nl

Voor vragen kun je terecht bij het bestuur. Contactpersoon Henk Weerts.

 

Bestuur KBO-Overloon

 

 

 

 

 

Aanpassingen in agenda OEE achterin:

 

Er uit:

Dag van Ouderen                             8 oktober

Uit op Zondag                                  11 oktober

Koken voor Ouderen                      14 oktober

IVN wandeling                                 15 oktober

Algemene Ledenvergadering       29 oktober

Samen Eten en Ontmoeten          30 oktober

 

 

__________________________________________________________________

 

“TELEFONISCHE CONTACTLIJN”

Wij als KBO Overloon hebben alle activiteiten vanwege het coronavirus afgelast totdat de situatie normaliseert. Daarmee leven we op een eilandje.

Het zal niet voor alle leden gemakkelijk zijn, de weg hierin te vinden. Meerderen zullen voor langere tijd alleen zitten en er staat niet zomaar bezoek op de stoep. Mogelijk rijzen er vragen of is er behoefte aan even een luisterend oor.

Wij als bestuur KBO Overloon realiseren ons dit terdege. We willen graag in de periode dat onze activiteiten zijn afgelast en daardoor de sociale contacten verminderen, als bestuur klaar staan, met de telefonische contactlijn voor wie dit wenst. “We denken graag met u mee”.

Het bestuur KBO Overloon

0478 – 641444   Jacqueline Cremers-Welles

0478 – 641840   Wil Philipsen                          

0478 – 642101   Henk Weerts

0478 – 641846   Maria Muijsers-Roosen

0478 – 641719   Christine Hendriks-Arts

0478 – 641580   Suzan van den Munckhof-Kremer

0478 – 642166   Fred School

0478 – 640125   Jan Lamers (ouderenadviseur)

 

Op bedevaart naar Smakt                                                      

 

Zoals ieder jaar gaat de KBO Overloon in de maand maart, Jozef maand,

op bedevaart naar de Smakt. Meerdere KBO’s uit de directe omgeving

sluiten hierbij aan. De weg daar naartoe kan op vele manieren: wandelen, op de fiets of per auto. Dit jaar waren er 18 enthousiaste mensen die graag deze pelgrimstocht te voet wilden afleggen. Op de heenweg waren de weergoden ons goed gezind en kwamen wij dus droog aan bij het pelgrimshuis. Op de pauzeplaats in het bos werd iedereen verrast met een warm kopje koffie of thee. Er werd een korte overdenking uitgesproken die betrekking had op de wandeltocht.

Welk pad kies je in je leven? Welke keuzes maak je, en hoe ga je hier dan mee om? Hierbij werd ook even de link gelegd naar alle vluchtelingen wereldwijd. Zij hebben ook een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een beter leven zonder angst en oorlog.

De H.Mis in de kapel werd voorgegaan door Pater Ruud Willemsen. Het thema was enerzijds vrijheid (75 jaar bevrijding) en anderzijds het vluchten voor geweld en oorlog. Ook Jozef en Maria werden door “de Engel” gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten, omdat Herodus op zoek was naar de pasgeboren Jezus.

Onze 75 jarige bevrijding werd herdacht door 2 schoolkinderen uit Maashees. Zij lazen 2 mooie gedichtjes voor over wat het voor hen betekent om vrij te zijn.

Na de viering volgde een gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Ook een bezoekje aan de Sint Jozefkapel voor een intentie of persoonlijk gebed hoort bij deze bedevaart.

Het was een mooie zinvolle middag en wie weet gaan we met z’n allen volgend jaar weer naar de Smakt.

 

Een pelgrim Ans Hovens

 

 

 

 

                                                                                                                                                    10 maart 2020

 

Beste vrijwilligers, docenten en coördinatoren van SWOGB groepsactiviteiten,

Via alle nieuwsberichten is iedereen ongetwijfeld geïnformeerd over de dreiging en de mogelijke gevolgen van het besmettelijke Corona virus.

Het advies van het RIVM gaf tot op dit moment voor de SWOGB geen aanleiding om maatregelen te treffen. Gisteren en met name dinsdagmiddag 10 maart zijn de adviezen en met name voor Noord Brabant verder aangescherpt. Er wordt geadviseerd voorlopig zo min mogelijk activiteiten te bezoeken en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Zeker in Noord Brabant blijkt de concentratie van besmetting behoorlijk hoog te zijn.

Met dit gegeven en om onnodig risico te nemen, heeft het bestuur van SWOGB het navolgende besloten:

  • Per direct worden alle SWOGB groepsactiviteiten opgeschort tot nader bericht. We verzoeken u dringend de deelnemers van de activiteiten, zo spoedig mogelijk te informeren.
  • Zodra de situatie normaliseert en de activiteiten weer kunnen starten, ontvangt u hiervoor tijdig bericht.
  • De in rekening gebrachte kosten voor de gemiste activiteiten zullen nadien

verrekend worden.

  • De diensten blijven we aanbieden. Mocht u, door de RIVM genoemde, klachten hebben, annuleer dan de afspraak en breng de aanvrager/cliënt direct op de hoogte.
  • Betreft het een hulpdienst, bijvoorbeeld vervoer, informeer dan ook de coördinator. Misschien kan iemand anders de dienst overnemen.

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

Wij verwachten dat u begrip heeft voor dit besluit.

 

 

Vriendelijke groet,

Frans Brienen

 

Afgelast

 

Vrijwilligersdag KBO Overloon

 

De vrijwilligersdag van KBO Overloon zal niet, zoals in de jaarplanning aangegeven, op 16 mei, maar op 4 april 2020 plaatsvinden. We willen dan graag alle leden die het afgelopen jaar voor de vereniging klaarstonden bedanken voor hun inzet. De uitnodiging en nadere informatie volgt.

 

Seniorenwandeling

 

Donderdag 19 maart 2020 organiseren KBO en IVN samen een seniorenwandeling door de Oeffelter Meent.

De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de tennisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25 ).

We wandelen door de Oeffelter Meent door de weilanden naar de Maas. Vervolgens gaan we richting Oeffeltse Raam en langs de Raam weer terug naar het startpunt.

 

De Meent, ontstaan na de laatste ijstijd, bestaat tot op grote diepte uit zand en grind. Verder naar de Maas toe bestaat de Meent uit betere gronden en goede weilanden.

Vroeger heette de Meent het Gemeentebroek of het Broek . Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was de Meent een gemeenschappelijke weide waar de boeren hun vee tegen betaling in konden scharen. De inwoners van Oeffelt konden gratis zand en klei halen voor eigen gebruik. Op 16 mei 1980 is de Meent aangewezen als beschermd natuurgebied en maakt het onderdeel uit van Natura 2000. Er komen veel bijzondere bloemen en planten voor o.a. de kruisdistel, liggende klaver, gestreepte klaver, grasklokje en nog veel meer.

 

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden wandel dan mee.

 

Datum:           Donderdag 19 Maart 2020.

Tijd:               13.30.uur.  De wandeling start in Oeffelt op de parkeerplaats tennisvelden.

Vertrek :         In Overloon bij de Pit om 13.00 uur.

 

De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

Inlichtingen: Christien Hendriks KBO 0478-641719 of 06-13180710

                         Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06- 11115514

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.