INFORMATIE SWOGB  CORONABRIEF

04-11-2020

Beste mensen

 

Gisteren was er wederom een persconferentie.

Het is gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Vanaf 19 november is de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober weer van toepassing. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

 

“Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis”. 

 

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de aanvullende maatregelen.

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op de diensten en activiteiten van de SWOGB:

 

 • Thuis kunnen maximaal 2 personen per dag worden ontvangen.
 • Buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Zwembaden worden gesloten.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Alle publieksgebouwen zoals gemeenschapshuizen en buurthuizen sluiten de deuren.

Wat betekent dit concreet voor de activiteiten van SWOGB?

Alle activiteiten, gericht op bewegen en gezellig samenzijn/elkaar ontmoeten zijn door ons al stilgelegd. Nu ook door de regering tot en met 18 november. Er mogen geen groepslessen gegeven worden. De gemeenschapshuizen en buurthuizen zijn gesloten. Buiten mag men met niet meer dan twee personen samen zijn.

 

 

Wat betekent dit concreet voor de diensten van SWOGB?

 • De maaltijdvoorziening, hulpdienst en telefooncirkel kunnen, zoals eerder afgesproken, worden uitgevoerd.

Hulpdienst:

 • Vervoer, alleen wat nodig is voor de gezondheid, zoals huisarts, polikliniek. Mondkapje is verplicht voor bestuurder en cliënt.
 • Boodschappendienst: de boodschappen worden voor de deur afgezet.
 • Er worden geen klussen verricht.
 • Alle andere diensten zoals, aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en advies kunnen tot en met 18 november alleen telefonisch plaatsvinden.

We hopen samen met u dat we na 18 november weer mogelijkheden zijn.

“Zorg goed voor elkaar”.

De volgende brief over maatregelen en afspraken SWOGB kunnen jullie voor 18 november verwachten

 

Namens het bestuur van SWOGB,

Jeanne van Vught secretaris SWOGB.

 

Heb je vragen, stel ze gerust: secretaris.swogb@gmail.com

 

__________________________________________________________________

 

“TELEFONISCHE CONTACTLIJN”

Wij als KBO Overloon hebben alle activiteiten vanwege het coronavirus afgelast totdat de situatie normaliseert. Daarmee leven we op een eilandje.

Het zal niet voor alle leden gemakkelijk zijn, de weg hierin te vinden. Meerderen zullen voor langere tijd alleen zitten en er staat niet zomaar bezoek op de stoep. Mogelijk rijzen er vragen of is er behoefte aan even een luisterend oor.

Wij als bestuur KBO Overloon realiseren ons dit terdege. We willen graag in de periode dat onze activiteiten zijn afgelast en daardoor de sociale contacten verminderen, als bestuur klaar staan, met de telefonische contactlijn voor wie dit wenst. “We denken graag met u mee”.

Het bestuur KBO Overloon

0478 – 641444   Jacqueline Cremers-Welles

0478 – 641840   Wil Philipsen                          

0478 – 642101   Henk Weerts

0478 – 641846   Maria Muijsers-Roosen

0478 – 641719   Christine Hendriks-Arts

0478 – 641580   Suzan van den Munckhof-Kremer

0478 – 642166   Fred School

0478 – 640125   Jan Lamers (ouderenadviseur)

 

Op bedevaart naar Smakt                                                      

 

Zoals ieder jaar gaat de KBO Overloon in de maand maart, Jozef maand,

op bedevaart naar de Smakt. Meerdere KBO’s uit de directe omgeving

sluiten hierbij aan. De weg daar naartoe kan op vele manieren: wandelen, op de fiets of per auto. Dit jaar waren er 18 enthousiaste mensen die graag deze pelgrimstocht te voet wilden afleggen. Op de heenweg waren de weergoden ons goed gezind en kwamen wij dus droog aan bij het pelgrimshuis. Op de pauzeplaats in het bos werd iedereen verrast met een warm kopje koffie of thee. Er werd een korte overdenking uitgesproken die betrekking had op de wandeltocht.

Welk pad kies je in je leven? Welke keuzes maak je, en hoe ga je hier dan mee om? Hierbij werd ook even de link gelegd naar alle vluchtelingen wereldwijd. Zij hebben ook een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een beter leven zonder angst en oorlog.

De H.Mis in de kapel werd voorgegaan door Pater Ruud Willemsen. Het thema was enerzijds vrijheid (75 jaar bevrijding) en anderzijds het vluchten voor geweld en oorlog. Ook Jozef en Maria werden door “de Engel” gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten, omdat Herodus op zoek was naar de pasgeboren Jezus.

Onze 75 jarige bevrijding werd herdacht door 2 schoolkinderen uit Maashees. Zij lazen 2 mooie gedichtjes voor over wat het voor hen betekent om vrij te zijn.

Na de viering volgde een gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Ook een bezoekje aan de Sint Jozefkapel voor een intentie of persoonlijk gebed hoort bij deze bedevaart.

Het was een mooie zinvolle middag en wie weet gaan we met z’n allen volgend jaar weer naar de Smakt.

 

Een pelgrim Ans Hovens

 

 

 

 

                                                                                                                                                    10 maart 2020

 

Beste vrijwilligers, docenten en coördinatoren van SWOGB groepsactiviteiten,

Via alle nieuwsberichten is iedereen ongetwijfeld geïnformeerd over de dreiging en de mogelijke gevolgen van het besmettelijke Corona virus.

Het advies van het RIVM gaf tot op dit moment voor de SWOGB geen aanleiding om maatregelen te treffen. Gisteren en met name dinsdagmiddag 10 maart zijn de adviezen en met name voor Noord Brabant verder aangescherpt. Er wordt geadviseerd voorlopig zo min mogelijk activiteiten te bezoeken en sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Zeker in Noord Brabant blijkt de concentratie van besmetting behoorlijk hoog te zijn.

Met dit gegeven en om onnodig risico te nemen, heeft het bestuur van SWOGB het navolgende besloten:

 • Per direct worden alle SWOGB groepsactiviteiten opgeschort tot nader bericht. We verzoeken u dringend de deelnemers van de activiteiten, zo spoedig mogelijk te informeren.
 • Zodra de situatie normaliseert en de activiteiten weer kunnen starten, ontvangt u hiervoor tijdig bericht.
 • De in rekening gebrachte kosten voor de gemiste activiteiten zullen nadien

verrekend worden.

 • De diensten blijven we aanbieden. Mocht u, door de RIVM genoemde, klachten hebben, annuleer dan de afspraak en breng de aanvrager/cliënt direct op de hoogte.
 • Betreft het een hulpdienst, bijvoorbeeld vervoer, informeer dan ook de coördinator. Misschien kan iemand anders de dienst overnemen.

Het is raadzaam de berichtgeving van de RIVM en de website van SWOGB goed in de gaten te houden.

 

Wij verwachten dat u begrip heeft voor dit besluit.

 

 

Vriendelijke groet,

Frans Brienen

 

Afgelast

 

Vrijwilligersdag KBO Overloon

 

De vrijwilligersdag van KBO Overloon zal niet, zoals in de jaarplanning aangegeven, op 16 mei, maar op 4 april 2020 plaatsvinden. We willen dan graag alle leden die het afgelopen jaar voor de vereniging klaarstonden bedanken voor hun inzet. De uitnodiging en nadere informatie volgt.

 

Seniorenwandeling

 

Donderdag 19 maart 2020 organiseren KBO en IVN samen een seniorenwandeling door de Oeffelter Meent.

De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de tennisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25 ).

We wandelen door de Oeffelter Meent door de weilanden naar de Maas. Vervolgens gaan we richting Oeffeltse Raam en langs de Raam weer terug naar het startpunt.

 

De Meent, ontstaan na de laatste ijstijd, bestaat tot op grote diepte uit zand en grind. Verder naar de Maas toe bestaat de Meent uit betere gronden en goede weilanden.

Vroeger heette de Meent het Gemeentebroek of het Broek . Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was de Meent een gemeenschappelijke weide waar de boeren hun vee tegen betaling in konden scharen. De inwoners van Oeffelt konden gratis zand en klei halen voor eigen gebruik. Op 16 mei 1980 is de Meent aangewezen als beschermd natuurgebied en maakt het onderdeel uit van Natura 2000. Er komen veel bijzondere bloemen en planten voor o.a. de kruisdistel, liggende klaver, gestreepte klaver, grasklokje en nog veel meer.

 

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden wandel dan mee.

 

Datum:           Donderdag 19 Maart 2020.

Tijd:               13.30.uur.  De wandeling start in Oeffelt op de parkeerplaats tennisvelden.

Vertrek :         In Overloon bij de Pit om 13.00 uur.

 

De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

Inlichtingen: Christien Hendriks KBO 0478-641719 of 06-13180710

                         Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06- 11115514

 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.