Gym Maandagmorgen  09:45 – 10:30 De Pit, 
      Blauwe Zaal
       
Pitstop (kaarten, sjoelen, biljarten, rummikub, enz.) 14:00 – 17:00 De Pit
  Maandagmiddag     
       
Jeu de Boules Info: Bert Vloet (641 698)      
  Maandag- en Woensdagmiddag  13:45 – 16:00  Derpsplats/Sporthal
       
Kijk op Kunst 5 x per jaar     
  Maandagavond  Info: Wil Philipsen 641840 19:30 – 21:30 De Pit
       
Zit-yoga Info: Camilla Brouwer (06-1294 7139)   De Pit
  Dinsdag  9:30 – 10:30 en  De Pit
    10:30 – 11:30  
Fietsen Info: Henk Weerts  642101    
  Dinsdagmiddag   (april t/m oktober) 13:30 – 17:30  Derpsplats
  Dinsdagmiddag  (november t/m maart) 13:00 – 17:00  Derpsplats
  Jo van Gemert   642504    
  Peter Borghs      641864    
  Wim Nabuurs     640914  Rrondweg)    
       
Zit/Combi dansen Dinsdag 14:00 – 15:00  De Pit
       
Koersbal Woensdag   (hele jaar) 9:30 – 12:00  De Pit
  Vrijdag   (okt. t/m mrt) 14:30 – 16:00 Raaijlhal
       
Pitstop Voor wie graag een praatje maakt, kaart of legt 9:30 – 12:00 De Pit, foyer
  Woensdag    
       
Schaken Woensdagmorgen 9:30 – 12:00 De Pit
  Info: Theo Hurkens  (641664)    
       
Computerspreekuur Ons Platform     
  Laatste woensdag van de maand,  10:00 – 11:30 De Pit, 
  Info: Han Daamen (641 723), graag afspraak maken    
       
Kienen 1e en 3e woensdag van de maand 14:00 -1700  
  Leiding: Maria Muijsers en Christine Hendriks    
       
Countrydansen groep 1     Woensdag   15:30 – 16:30  De Pit
  groep 2    Woensdag  16:30 – 17:30  De Pit
  groep 3    Dinsdag 14:00 – 15:00  De Pit
  groep 4    dinsdag 15:00 – 16:00 De Pit
  Groep 5  Dinsdag 16:00 – 17:00  
  Info Maria Hendriks  (64193    
       
Smartlappenkoor  Info: Wilhelmien Wilmsen-Gerrits (642062) 19:00 -20:30 De Pit
 De Laatbloeiers Donderdag   De Pit
       
Wandelen Info: Johan Verbeek (641 998)    
  Vrijdag 13:30 Museumpark
       
Bewegen in  O.L.V  Rob en Willem van Fysio praktijk van Iersel 14:00 – 15:00   Sportpark
het bos Vrijdag  (april t/m september)
  Vrijdag  14:00 – 15:00   
    oktober t/m maart Raaijhal
       
Soos Soos55plus/Sportcafé (, badminton,kaarten enz.)    
  Vrijdag  14:00 -15:00 Raaijhal
       
Pitstop Creatieve activiteiten en een praatje , kaarten , biljarten en meer 14:00 – 17:00 De Pit
       
Samen eten en  Info: Christine Hendriks-Arts(641719)    
ontmoeten laatste vrijdag van de maand  17:30 Aanmelden