Bekijk de foto’s van ons mooie Overloon.

SENIOREN Overloon is een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of ouder. Het aanbod is gericht op activiteiten waar leden elkaar ontmoeten, waardoor sociale contacten versterken, en op het behartigen van de belangen van de senioren. Wij als bestuur van SENIOREN Overloon zullen er de komende tijd alles aan blijven doen om leden meer en meer te betrekken bij de vereniging en zoveel mogelijk uit te dagen nieuwe keuzes samen te maken. Jong van geest samen te bouwen aan een actieve en veelzijdige vereniging, die aansluit bij de wensen van de leden. Wij zullen de leden via het kwartaalblad Info, Nieuwsbrief en Website geregeld op de hoogte houden van onze activiteiten en ontwikkelingen. In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is samenwerking met andere verenigingen van belang en is SENIOREN Overloon lid van KBO Brabant. Bent u nieuwsgierig naar onze vereniging? Kijk dan verder op deze website en meldt u aan als lid en/of neem contact op met het bestuur.