Belangrijke telefoonnummers:      
Acute noodhulp en ambulance     112
Centrale huisartsenpost     0900-8880
Brandweer     073-612 3123
Politie     0900-8844
Huisartsen      
R. van den Boom Baansestraat 6B 5825 BX 0478-641202
C. Mooij Baansestraat 6A 5825 BX 0478-640840
       
Ouderenadviseur/Cliëntenondersteuner      
       
WMO Zorgloket Boxmeer Meer info :   Klik hier Zorgloket WMO info 0485-585865
       
Belastingadviseurs:      
Henk Weerts

Rien Cruijsen

Frans Voermans

    06 2888 7541

06 5356 2145

06 2907 8179

       
Coördinator “Tafeltje Dekje” van de WOB:    
Elly Verdijk-Verbeeten  Beekstraat 53 5821 CZ 06-41307051
       
Rijbewijskeuring:      
De Weijer  Boxmeer   0485-574 919
(3e maandagmiddag vd maand) €40,00      
       
Ledenadministratie:    
Suzanne v.d. Munckhof suus56@ziggo.nl   0478-641580
       
Procedure opzeggen lidmaatschap      
U kunt uw lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie. suus56@ziggo.nl   0478-641580
  suus56@ziggo.nl    
       
De INFO verschijnt 4x/jaar. Kopij aanleveren Fred School f.school@planet.nl  
Bankrelatie: Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen    
Rek.nr. NL75 RABO 0141 4003 58  K.v.K.nr. 17125405 SBI-code 94997    
Website: KBO-OVERLOON.NL      
Redactie Adres Postcode Telefoon
Theo Cremers De Kleffen 19 5825 DA 0478-641444
Fred School Snejerspad 20 5825 BR 0478-641840
Distributie KBO-Info, Nieuwsbrief en ONS:      
Wim Nabuurs Theobaldusweg 89 5825 BK 0478-641492
Opmaak KBO-Info:      
Germien  Martens Museumlaan 33 5825 AJ 0478-606224