Belangrijke telefoonnummers:      
Acute noodhulp en ambulance     112
Centrale huisartsenpost     0900-8880
Brandweer     073-612 3123
Politie     0900-8844
Huisartsen      
R. van den Boom Baansestraat 6B 5825 BX 0478-641 202
C. Mooij Baansestraat 6A 5825 BX 0478-640 840
       
Ouderenadviseur/Cliëntenondersteuner      
Jan Lamers De Bergkamp 7 5825 AE 0478-640 125
jh.lamers@outlook.com      06-57341385
       
WMO Zorgloket Boxmeer Meer info :   Klik hier Zorgloket WMO info 0485-585865
       
Belastingadviseurs:      
Coen Hofmans De Bergkamp9 5825 AE 0478-641 613
Jan Lamers De Bergkamp 7 5825 AE 0478-640125
jh.lamers@outlook.com     06-57341385
Henk Weerts De Kleffen  4 5825 DA 0478-642 101
       
Coördinator “Tafeltje Dekje” van de SWOGB:    
Elly Verdijk-Verbeeten  Beekstraat 53 5821CZ 0478-631235
       
Rijbewijskeuring:      
De Weijer  Boxmeer   0485-574 919
(3e maandagmiddag vd maand) €40,00      
       
Ledenadministratie:    
Christine Hendriks hendriksarts@gmail.com   0613180710
      0478-641580
Procedure opzeggen lidmaatschap      
U kunt uw lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie. hendriksarts@gmail.com   0613180710
  suus56@ziggo.nl    
       
De INFO verschijnt 4x/jaar. Kopij aanleveren Fred School f.school@planet.nl  
Bankrelatie: Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen    
Rek.nr. NL75 RABO 0141 4003 58  K.v.K.nr. 17125405 SBI-code 94997    
Website: KBO-OVERLOON.NL      
Redactie Adres Postcode Telefoon
Theo Cremers De Kleffen 19 5825 DA 0478-641444
Fred School Snejerspad 20 5825 BR 0478-641840
Distributie KBO-Info, Nieuwsbrief en ONS:      
Wim Nabuurs Theobaldusweg 89 5825 BK 0478-641492
Opmaak KBO-Info:      
Germien  Martens Museumlaan 33 5825 AJ 0478-606224